ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ru
590.00 ₽
1 سال
N/A
970.00 ₽
1 سال
.рф
590.00 ₽
1 سال
N/A
970.00 ₽
1 سال
.su
890.00 ₽
1 سال
N/A
970.00 ₽
1 سال
.com
2250.00 ₽
1 سال
2250.00 ₽
1 سال
2250.00 ₽
1 سال
.net
3250.00 ₽
1 سال
1950.00 ₽
1 سال
3650.00 ₽
1 سال
.pro
3890.00 ₽
1 سال
N/A
3990.00 ₽
1 سال
.eu
5900.00 ₽
1 سال
5500.00 ₽
1 سال
5900.00 ₽
1 سال
.info
3250.00 ₽
1 سال
N/A
3250.00 ₽
1 سال
.name
2900.00 ₽
1 سال
2700.00 ₽
1 سال
2900.00 ₽
1 سال
.me
3190.00 ₽
1 سال
3400.00 ₽
1 سال
3800.00 ₽
1 سال
.us
7400.00 ₽
1 سال
7400.00 ₽
1 سال
7400.00 ₽
1 سال
.biz
4900.00 ₽
1 سال
4200.00 ₽
1 سال
4900.00 ₽
1 سال
.tv
6900.00 ₽
1 سال
6400.00 ₽
1 سال
6900.00 ₽
1 سال
.mobi
6600.00 ₽
1 سال
6600.00 ₽
1 سال
6600.00 ₽
1 سال
.travel
8500.00 ₽
1 سال
8500.00 ₽
1 سال
8500.00 ₽
1 سال
.aero
14500.00 ₽
1 سال
14500.00 ₽
1 سال
14500.00 ₽
1 سال
.cc
5600.00 ₽
1 سال
5600.00 ₽
1 سال
5600.00 ₽
1 سال
.cn
5400.00 ₽
1 سال
5400.00 ₽
1 سال
5400.00 ₽
1 سال
.tel
4900.00 ₽
1 سال
4400.00 ₽
1 سال
4900.00 ₽
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains